ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมเครื่องยิงจรวด (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ รวม13 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
2 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด 10 ตัน แบบ 2030 จำนวน 6 คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
3 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 5 ตัน U245OL 6x6 จำนวน 8 คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
4 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาด 4 ตัน แบบ HINO จำนวน 4 คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
5 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาดต่ำ 25 ตัน แบบ TTP จำนวน 4 คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
6 จ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด 5 ตัน M1088 (FMTV) จำนวน 6 คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
7 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด 25 ตัน ยี่ห้อ KE (1989) จำนวน 4 คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
8 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากเรโนล์ (RENAULT) KERAX 400.34 6x4 HD จำนวน 4 คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
9 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนล์ (RENAULT) รุ่น G330.26 6x4 TD จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
10 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด 430 แรงม้า M.3850 AS จำนวน 4 คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
11 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด 10 ตัน แบบ 2628A มีอุปกรณ์ยกขนพร้อมชานบรรทุก จำนวน 4 คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
12 จ้างซ่อม รถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด 12,000 ลิตร รุุ่น 2628A จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
13 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 7 ตัน จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
14 เครื่องยกขน จำนวน 1 รายการ    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
15 เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในยานยนต์สายสรรพาวุธ จำนวน 1 ชุด    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
16 ผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 3 รายการ    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
17 เป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
18 ผ้าทำความสะอาด ขนาด 1x1 นิ้ว จำนวน 1 รายการ    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
19 น้ำมันชนิดต่าง จำนวน 3 รายการ    ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
20 ซื้อวัสดุดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลังและดำเนินกรรมวิธีจัดหา จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
21 ชุดอุปกรณ์ปรับตั้งความสมดุลของล้อสำหรับยานยนต์ สายสรรพาวุธ จำนวน 5 เครื่อง    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
22 เครื่องถอดยางชนิดไฮดรอลิก จำนวน 5 เครื่อง    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
23 แม่แรงยกชุดเฟืองทดกำลังสำหรับ ยานยนต์สายสรรพาวุธ จำนวน 16 เครื่อง    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
24 น้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ (ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน) จำนวน 1 รายการ (1,360 แกลลอน)     ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
25 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์หัวลาก ขนาด 5 ตัน สแกนเนีย จำนวน 51 รายการ    ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
26 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลท์ จำนวน 23 รายการ    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
27 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์บรรทุก ขนาด 1/4 ตัน เอ็ม 151 แบบต่างๆ จำนวน 34 รายการ     ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
28 สัญญาซื้อขาย ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งแบบลากจูง ขนาด 105 มิลลิเมตร แบบที่ 1 พร้อมระบบชี้ทิศทางอัตโนมัติ, อุปกรณ์ เเละเครื่องมือประจำปืน, ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำรองเบื้องต้น, ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระดับภาคสนาม, ชิ้นส่วนและ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงระดับโรงงาน และร    ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
29 รถยนต์ยุทธวิธีเบา สำหรับลากจูง/บรรทุก กระสุนปืนใหญ่ ขนาด 105 มิลลิเมตร จำนวน 24 คัน     ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
30 กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ รวม 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
31 กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ รวม 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
32 กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ รวม 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
33 จัดหาเครื่งยกขนฯ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
34 จัดหาเครื่องยกขน (รับน้ำหนัก 1 ตัน ยกสูงได้ 2.5 เมตร) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
35 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากสแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน 6 คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
36 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาดกลาง จำนวน 7 คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
37 จัดจ้างซ่อม รยบ. ขนาด 10 ตัน แบบ 3828A (6x6) จำนวน 6 คัน วิธีคัดเลือก     ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
38 รับจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) จำนวน 1 รายการ รวม 24 คลัง    ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
39 จ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่อยนต์กับกรงอากาศ ถ.เอ็ม 48 เอ 5, เอ็ม 60 เอ, เอ 3 จำนวน 2 รายการ     ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
40 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MECEDES BENZ จำนวน 8 ชนิดรถ    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
41 ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. อขนาด 7.62 มม. AK47 จำนวน 1 รายการ (2,048 EA)    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
42 ชิ้นส่วนซ่อม ปบค. 39 ขนาด 105 มม. LG l MK ll จำนวน 61 รายการ    ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
43 ชิ้นส่วนซ่อม ปบค. 95 ขนาด 105 มม. M101 A1 จำนวน 60 รายการ    ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
44 ชิ้นส่วนซ่อม ปนร.34 ขนาด 155 มม. GH N-45 A1 จำนวน 146 รายการ    ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
45 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) ขนาด 12.5 20 จำนวน 125 เส้น โดยวิธีคัดเลือก     ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
46 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม 113 เอ 2 (ระบบสายพาน) จำนวน 26 คัน รวม 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
47 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รส พ. เอ็ม 113 เอ 2 จำนวน 26 คัน รวม 130 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
48 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด 1 1/4 ตัน ยูนิมอก จำนวน 25 คัน กลุ่ม 2 ระบบเครื่องยนต์,ระบบส่งกำลังและเบรก    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
49 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม 113 เอ 2 จำนวน 26 คัน รวม 331 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
50 ซื้อแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ขนาด 9.00 - 20 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว