ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 จ้างซ่อมรถกู้ซ่อม 5 ตัน เอ็ม 543 เอ 2 W/W จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
2 จ้างซ่อมแผงสวิทซ์เกียร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
3 ชิ้นส่วนซ่อมของรถเกราะ V-150 จำนวน 103 รายการ    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
4 ปลอกกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
5 พระบรมรูป ร.5 ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง 9 นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน 94 ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
6 กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน 248 ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (ดินประสิว และอื่นๆ) รวม 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
8 ซื้อไม้ยางขนาด 1" x 2" x 3.00 ม. จำนวน 18 ลูกบาศก์ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
9 ชุดอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำมันสำหรับเครื่องจักร CNC    ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
10 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รยบ.2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เอ2 จำนวน 20 เครื่อง รวม 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
11 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.20 ขนาด 155 มม. เอ็ม 71 จำนวน 6 กระบอก รวม 53 รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
12 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค.95 ขนาด 105 มม. เอ็ม 101 เอ 1 จำนวน 6 กระบอก รวม 41 รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
13 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. 1/4 ตัน รุ่น CJ3B-J4C จำนวน 83 โดยวิธีคัดเลือก     ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
14 จ้างติดตั้งระบบรางเลื่อนขนถ่ายยาง สำหรับยานยนต์สายสรรพาวุธพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก     ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
15 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด 60 ตัน SMC 60 TH3 จำนวน 3 คัน วิธีคัดเลือก     ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
16 จ้างซ่อมระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 20 มิลลิเมตร วัลแคน จำนวน 8 คัน และจ้างซ่อมชุดแบตเตอรี่ชำรุดสำหรับระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 20 มิลลิเมตร วัลแคน จำนวน 4 ชุด    ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
17 จ้างผลิต/ประกอบรถยนต์บรรทุก พยาบาล 4x4 แบบ 51 (4เปล) จำนวน 16 คัน    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
18 ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการผลิต ก.ปบค.ขนาด 105 มม.(ซ้อมรบ) (เอทธิลแอลกอฮอล์ ETHYL ALCOHOL บรรจุปี๊บละ 18 ลิตร) จำนวน 5 ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
19 ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน 460 กก. (ไม้ยางขนาด 1"x2"x3.00 ม.) จำนวน 17 ลบ.ฟ    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
20 ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการผลิต ก.ปบค. ขนาด 105 มม. จำนวน 300 นัด (ไม้ยางขนาด 1"x2"x3.00 ม.) จำนวน 10 ลบ.ฟ    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (ดินประสิว และอื่นๆ) รวม 29 รายการ    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
22 ซื้อวัตถุดิบ วัสดุช่วยผลิตและเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด105 มม. ซ้อมรบ (ดินประสิว และอื่นๆ) รวม 79 รายการ    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
23 ชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานลำเลียงพล เอ็ม 113 เอ 1, เอ 2, เอ 3 (แผนงานที่ 1) จำนวน 3 รายการ    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
24 ปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 58 กระบอก     ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
25 ชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม 113 เอ 1, เอ 2, เอ 3 (แผนงานที่ 3) จำนวน 9 รายการ     ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
26 ชิ้นส่วนซ่อมรถถัง เอ็ม 48 เอ 5, เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 3) จำนวน 4 รายการ    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
27 ชิ้นส่วนซ่อมรถถัง เอ็ม 48 เอ 5, เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 1) จำนวน 3 รายการ     ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
28 ชิ้นส่วนซ่อม ปลย.ขนาด 5.56 มม.เอ็ม 16 เอ 2    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
29 ชิ้นส่วนซ่อมรถถังเบา 21 (แผนงานที่ 2) จำนวน 1 รายการ (72 EA)     ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
30 รถกู้ซ่อม ขนาด 5 ตัน 6x6 จำนวน 1 คัน     ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
31 กระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56x45 มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย จำนวน 4,500 สาย    ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
32 แว่นตากันสะเก็ดระเบิด จำนวน 105 อัน    ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
33 จัดซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม 60 เอ 1,เอ 3 จำนวน 167 คัน วิธีคัดเลือก    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
34 ชิ้นส่วนซ่อมรถถัง เอ็ม 48 เอ 5, เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 2) จำนวน 9 รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
35 รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ 1 จำนวน 24 คัน    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
36 กระสุนปืนเล็ก ขนาด 7.62 มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ จำนวน 1,500,000 นัด    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
37 จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 ½ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน 3,710 คัน    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
38 จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมอะไหล่และค่าแรงคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 8 แบบ    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
39 กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด 30x165 มิลลิเมตร ชนิดระเบิด-ส่องวิถี (HE-T) จำนวน 4,000 นัด    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
40 ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ 2) จำนวน 21 รายการ    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
41 ปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 28 กระบอก    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
42 กระสุนปืนกล ขนาด 7.62x54 มิลลิเมตร ชนิดมีแกนเหล็ก จำนวน 120,000 นัด    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
43 ชุดเครื่องมือประจำรถซ่อมบำรุงสนาม จำนวน 2 ชุด (50 รายการย่อย)     ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
44 ยางนอก-ยางในชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
45 เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะ แบบสองระบบ จำนวน 4 ชุด    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
46 ลูกระเบิดยิง ขนาด 66 มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสแดง จำนวน 2,300 นัด    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
47 ปืนลูกซอง จำนวน 900 กระบอก     ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
48 กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด 125 มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง-ส่องวิถี (HEAT-T) จำนวน 350 นัด    ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
49 กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด 30x165 มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HE-I) จำนวน 11,000 นัด    ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
50 เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (14 รายการย่อย)    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ