ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 รถกู้ซ่อม ขนาด 5 ตัน 6x6 จำนวน 1 คัน     ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
2 กระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56x45 มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย จำนวน 4,500 สาย    ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
3 แว่นตากันสะเก็ดระเบิด จำนวน 105 อัน    ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
4 จัดซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม 60 เอ 1,เอ 3 จำนวน 167 คัน วิธีคัดเลือก    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
5 ชิ้นส่วนซ่อมรถถัง เอ็ม 48 เอ 5, เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 2) จำนวน 9 รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
6 รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ 1 จำนวน 24 คัน    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
7 กระสุนปืนเล็ก ขนาด 7.62 มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ จำนวน 1,500,000 นัด    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
8 จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 ½ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน 3,710 คัน    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
9 จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมอะไหล่และค่าแรงคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 8 แบบ    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
10 กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด 30x165 มิลลิเมตร ชนิดระเบิด-ส่องวิถี (HE-T) จำนวน 4,000 นัด    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
11 ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ 2) จำนวน 21 รายการ    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
12 ปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 28 กระบอก    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
13 กระสุนปืนกล ขนาด 7.62x54 มิลลิเมตร ชนิดมีแกนเหล็ก จำนวน 120,000 นัด    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
14 ชุดเครื่องมือประจำรถซ่อมบำรุงสนาม จำนวน 2 ชุด (50 รายการย่อย)     ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
15 ยางนอก-ยางในชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
16 เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะ แบบสองระบบ จำนวน 4 ชุด    ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
17 ลูกระเบิดยิง ขนาด 66 มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสแดง จำนวน 2,300 นัด    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
18 ปืนลูกซอง จำนวน 900 กระบอก     ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
19 กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด 125 มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง-ส่องวิถี (HEAT-T) จำนวน 350 นัด    ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
20 กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด 30x165 มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HE-I) จำนวน 11,000 นัด    ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
21 เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (14 รายการย่อย)    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
22 แบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
23 ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 5 ตัน จำนวน 15 รายการ    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
24 ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 1/4 ตัน เอ็ม 151 แบบต่างๆ จำนวน 43 รายการ    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
25 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด 10ตัน 6x6 MB2028 A มีกว้านจำนวน 5 รายการ     ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
26 กระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะ จำนวน 30,000 นัด    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
27 ปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 28 กระบอก    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
28 ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิด ช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 7 ชนิดรถ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
29 ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาดเบา 4x4 แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 7 แบบ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
30 ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิด ช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 7 ชนิดรถ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
31 จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมอะไหล่และค่าแรงคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 8 แบบ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
32 จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) จำนวน 1 รายการ (32 คลัง)    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
33 จ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรดป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ (รถสายพานลำเลียงพล 30 แบบ 85) จำนวน 106 คัน    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
34 จ้างผลิตโครงหลังคากันลมสำหรับติดตั้งบนรถยนต์บรรทุก ขนาด 3/4 ตัน M37 B1 จำนวน 118 ชุด    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
35 จ้างผลิตกระทะล้อสำหรับรถรองปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ 25 ขนาด 155 มิลลิเมตร เอ็ม 198 จำนวน 36 วง    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
36 จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
37 จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน 15 ชุด    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
38 จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมอะไหล่และค่าแรงคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวนประมาณการ 3,306 (สามพันสามร้อยหก) คัน    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
39 จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 จำนวน 4 รายการ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
40 จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบควบคุมสิ่งอุปกรณ์คงคลัง ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ จำนวน 1 งาน    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
41 จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จำนวน 1 งาน    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
42 ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ 1) จำนวน 20 รายการ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
43 รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 1/4 ตัน แบบที่ 1 จำนวน 24 คัน    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
44 ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เอ 2 จำนวน 28 รายการ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
45 ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด 1 1/4 ตัน ยูนิมอก จำนวน 4 รายการ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
46 รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ 1 จำนวน 90 คัน     ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
47 รถกู้ซ่อม ขนาด 5 ตัน 6x6 จำนวน 1 คัน     ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
48 ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
49 ชิ้นส่วนซ่อมรถถังเบา 21 (แผนงานที่ 1) จำนวน 6 รายการ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
50 ชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานลำเลียงพล เอ็ม 113 เอ 1, เอ 2, เอ 3 (แผนงานที่ 2) จำนวน 10 รายการ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ