ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลด์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์ - ชั่วโมง แบบที่ ๑     ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
2 ซื้อลูกระเบิดจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด ครบนัด (Cartridge, 60 mm. HE)    ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
3 ระบบควบคุมความชื้น จำนวน 2 ระบบ    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
4 ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ เบอร์ 00 (SG)    ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
5 เครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้าย (PORTABLE JAMMER)    ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
6 น้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุง ยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน)    ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
7 ผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ     ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
8 จ้างซ่อมเครื่องจักร สายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. (จ้างซ่อมเครื่องอัดจอกชนวนท้าย หมายเลขเครื่อง (S/N) 500313ฯ และอื่นๆ รวม 35 รายการ    ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
9 จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร ยี่ห้อ Glock และอื่นๆ รวม 8 รายการ    ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
10 ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (กระเดื่องนิรภัย ลข.ฯ และอื่นๆ) รวม 15 รายการ    ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
11 ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป.สิ้นเปลือง สำหรับ ลข.ซ้อมขว้าง (กระเดื่องนิรภัย ลข.ฯ และอื่นๆ) รวม 12 รายการ    ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
12 ซื้อ วัสดุช่วยผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมกว้าง (กราไฟท์ GRAPHITE และอื่นๆ) รวม 46 รายการ     ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
13 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป.สิ้นเปลือง สำหรับ ลข.ซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน และอื่นๆ) รวม 6 รายการ    ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
14 ซื้อเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. (เครื่องอัดจอกชนวนท้าย และอื่นๆ) รวม ๑๘ รายการ     ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
15 ชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องมือประกอบและติดตั้งข้อสายพานแบบต่างๆ    ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
16 กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ เบอร์ 00 (SG) รวม 2 แผน จำนวน 29,051 นัด    ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
17 กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน 47,619 นัด    ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
18 วัสดุสิ้นเปลืองในการดำเนินการรับคืนยานรบจาก ม.พัน.16 พล.ร.5 และ ร้อย.ม.(ลว.) 5     ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
19 รายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ที่รับคืนจาก ชสบ. (สป. สาย ยย.) จำนวน 4 รายการ    ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
20 รายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ที่รับคืนจาก ชสบ. (น้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน)    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
21 รายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ที่รับคืนจาก ชสบ. (ผ้าทำความสะอาด)    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
22 ชิ้นส่วนซ่อมของรถเกราะ V-150    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
23 ชิ้นส่วนซ่อมของ รถถังหลัก แบบ 57 T-84 OPLOT     ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
24 วัสดุสิ้นเปลืองในการดำเนินการรับคืนยานรบจาก ม.พัน.16 พล.ร.5 และ ร้อย.ม.(ลว.) 5 (สป. สาย พธ., ช. และ ยย.)     ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
25 กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน 14,806 นัด    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
26 กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน 4,523 นัด    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
27 กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน 3,894 นัดนัด    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
28 รายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ที่รับคืนจาก ชสบ. (สป.สาย ช., พธ., และ ยย.)    ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
29 จ้างผลิตรถยนต์ยุทธวิธีเบาชนิดพยาบาล (4เปล)    ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
30 จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ของพื้นที่คลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5    ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
31 ชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยาง ตระกูล BTR    ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
32 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์บรรทุก ขนาด 10 ตัน ตระกูล KrAZ     ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
33 กระสุนปืนกล ขนาด .50 นิ้ว (12.7x99 มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย (CARTRIDGE, CALIBER .50, BALL-TRACER LINKED)    ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
34 ชิ้นส่วนซ่อมของระบบสานพานแบบต่างๆ     ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
35 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืนฯ และอื่นๆ) รวม 6 รายการ    ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
36 ซื้อวัสดุช่วยผลิตสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง รายการผลิตเครื่องช่วยฝึกฯ (กราไฟท์ฯ และอื่นๆ) รวม 46 รายการ    ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
37 ยางนอกและยางใน ขนาด 11.00 R20 จำนวน 2 รายการ     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
38 สิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน 5 รายการ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
39 จ้างสนับสนุนการซ่อมบำรุง ยานยนต์ล้อและสายพานตระกูลยูเครน แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมอะไหล่และค่าแรงคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 8 ชนิดรถ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
40 สิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ รวม 3 รายการ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
41 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์บรรทุก ขนาดเบา 4x4 จำนวน 13 ชนิดรถ แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END)     ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
42 จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมอะไหล่และค่าแรงคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวนประมาณการ 3,710 คัน    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
43 จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมอะไหล่และค่าแรงคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวนประมาณการ 3,710 คัน    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
44 ผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ     ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
45 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์สงครามชนิด ช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน 8 ชนิดรถ แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END)    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
46 ่จ้างผลิตแม่พิมพ์ปั๊มอะลูมิเนียมในประกับรองมือปืนเล็กยาว M16    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
47 จ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้ามปืนเล็กยาว M16 (ชนิด 2 Cavities)    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
48 ซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน 4,000 เล่ม (ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ)    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
49 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ (ผงเหล็ก ขนาด 80 เกรน และอื่นๆ) รวม 72 รายการ    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
50 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์บรรทุก ขนาด 1/4 ตัน เอ็ม 151 แบบต่างๆ จำนวน 15 รายการ    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ