ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ จำนวน ๒๖ รายการ    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.สรสริน  แสงสุชล
2 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่างๆ จำนวน ๑๗๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
3 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐, เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
4 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด ครบนัด (CARTRIDGE, ๑๒๐ MM. MORTAR HE) จำนวน ๑,๖๕๙ นัด    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ระบบสายพานแบบต่างๆ เครื่องมือประกอบและติดตั้งข้อสายพานสำหรับใช้กับสายพานของ ถ. เอ็ม ๖๐ จำนวน ๑๓ รายการ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.สรสริน  แสงสุชล
6 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. AGL จำนวน ๔๑ รายการ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๒๐ รายการ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ทำความสะอาดและหล่อลื่นในการซ่อมสร้าง จำนวน ๕ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์รถถัง ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL - PRF - 46170 E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๒,๘๐๖ กระป๋อง     ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ๒๐ มม. M163 A1 (อัตตาจร) จำนวน ๕ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิกลาดสะพาน รถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาดกลาง ยี่ห้อ SMM. แบบ ๑๐๐๒๓๒ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
12 จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงโรงงาน ขนาด ๖ ตัน M750 จำนวน ๒ คัน    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจ้างซ่อม รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6x4 จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรื่อง การจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ KE พร้อมติดตั้ง ลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๒ คัน    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรื่องการจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ TGI พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๕ คัน    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรื่อง การจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ L-11200 พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๓ คัน     ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องพ่นทราย ยี่ห้อ TOCHU SD.1002, จัดหาชิ้นส่วนซ่อมของ COMP AIR MODEL L75G และชิ้นส่วนซ่อมของ COMP AIR BROOMWAVE MODEL 6075 NA จำนวน ๒๔ รายการ    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
18 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด ต่อสู้รถถัง – ส่องวิถี (CARTRIDGE, 90 MM. HEAT–T) จำนวน ๒๙๒ นัด    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ๓๕ มม. Skyguard จำนวน ๒ รายการ    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่างๆ จำนวน ๒๕ รายการ    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด - ส่องวิถี (CARTRIDGE, 90 MM. HE-T) จำนวน ๑๙๕ นัด    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๓ รายการ     ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชุดเลเซอร์ชี้เป้าแบบติดตั้งกับอาวุธปืน พร้อมไฟฉายยุทธวิธี จำนวน ๙๘ ชุด     ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL - PRF - 46170 E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๒๓๕ กระป๋อง    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น (ขนาดบรรจุ ๑ ถัง เท่ากับ ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑๓๓ ถัง    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
26 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๒๘๑ รายการ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง จ้างซ่อม ระบบไฟฟ้าตัวรถ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๓๖ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจ้างซ่อม รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบชั้นผ้าใบ (Bias) ขนาด 14.00-20 จำนวน ๗๐ เส้น โดยวิธีคัดเลือก     ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๓๗ รายการ     ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
31 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาดต่างๆ จำนวน ๑๑ รายการ     ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มารองรับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผนงาน     ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน สำหรับลากจูง ปตอ. ขนาด ๓๕ มม. จำนวน ๘ รายการ    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
34 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ     ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการขยายขีดความสามารถการผลิตชนวนท้าย ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผนงาน     ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๒๑ จำนวน ๑๔ รายการ    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
37 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๓๔ รายการ    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ , เอ ๒ , เอ ๓ จำนวน ๓๒ รายการ    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา 4x4 แบบต่างๆ จำนวน 179 รายการ    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
40 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เเบบต่างๆ จำนวน ๒๕ รายการ    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
41 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี จำนวน ๕๙ คัน    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
42 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยาง VN๑ จำนวน ๖๔ รายการ    ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
43 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถถังหลัก VT-4 จำนวน ๓๒ รายการ    ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
44 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๘ รายการ    ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
45 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ แผนงานที่ ๑ จำนวน ๓๔ รายการ    ๕ เมษายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
46 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อเครื่องพับโลหะแผ่นสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์ทางทหาร จำนวน ๑ เครื่อง    ๕ เมษายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
47 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การผลิตเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๕) รายการจัดหา สป. เพื่อผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก.๓๘ (MAG 58) จำนวน ๑ แผนงาน     ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
48 การจัดซื้อยางใน และ O - RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๓ รายการ    ๔ เมษายน ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
49 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐๗ หม้อ    ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
50 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน TATA จำนวน ๓๔ รายการ    ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] หน้าถัดไป>>