ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตเตอรี่ใหม่ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน ๘ รายการ (มีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๓,๒๒๔ บาท) กับ แบตเตอรี่ใหม่ จำนวน ๓ รายการ (วงเงิน ๖๔๖,๐๕๖ บาท)    ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ กับชิ้นส่วนซ่อมของระบบสายพาน ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ , เอ ๓ จำนวน ๖ รายการ    ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน ๔๒๘,๖๒๒ นัด     ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
4 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องรายการจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ของพื้นที่ คลัง สป.๕ จำนวน ๕ เครื่อง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อยางนอก-ยางใน ขนาด 11.00 R 20 จำนวน ๒ รายการ     ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อเชื้อปะทุไฟฟ้า M6 (CAP, BLASTING , ELECTRIC : M6) จำนวน ๓๘,๒๐๙ ดอก     ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด ครบนัด (Cartridge, 60 mm. HE) จำนวน ๔,๙๐๗ นัด     ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อกกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG) รวม ๒ แผนงาน จำนวน ๒๙,๐๕๑ นัด    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน ๔๗,๖๑๙ นัด     ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (PORTABLE JAMMER) จำนวน ๒ ชุด    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๑๒ คัน รวม ๖๙ รายการ    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างซ่อมหม้อน้ำผลิตไอน้ำชนิดแนวนอน ขนาด ๓๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน 6x6 MB2028A มีกว้าน จำนวน ๗ รายการ    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
14 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องมือประกอบและติดตั้งข้อสายพานแบบต่างๆ จำนวน ๓ รายการ    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผนงาน     ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
17 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ซื้อรถหัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด 60 ตัน จำนวน 10 คัน พร้อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด 60 ตัน จำนวน 10 คัน รวม 2 รายการ    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ X ๗๐ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา (๓๐๐ เกรน) (CARTRIDGE, CALIBER .338 BALL (300 Grain)) จำนวน ๑๐,๐๐๐ นัด    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
19 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องซื้อ กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ๘๔ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดทวิประสงค์ (CARTRIDGE, 84 MM., HIGH EXPLOSIVE DUAL PURPOSE : HEDP)จำนวน ๕๐๐ นัด    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด .๒๒ นิ้ว ชนิดธรรมดายาว ( CARTRIDGE, CALIBER .22 BALL, LONG RIFLE ) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
21 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง จำนวน ๑๐,๒๒๖ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ แผน    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง จำนวน ๔,๕๓๕ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ แผน    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๗๑ รายการ     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนของ ถ.เบา 32 จำนวน 357 รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างปรับแต่ง ระบบควบคุมทางไฟฟ้าของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๒๐ ชุด    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๑๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) (ขนาด 365/80 R20) จำนวน ๖๐ เส้น    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๔๖ รายการ    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๒๐ คัน รวม ๑๓๑ รายการ     ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๗ ขนาด รวม ๑,๐๑๒ เส้น    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๑๙ รายการ    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๑๒ คัน รวม ๔๙๑ รายการ    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
34 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องซื้อ สป. ๕ ของ ทบ. ในลักษณะบูรณาการ จำนวน ๓ แผนงาน    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จัดซื้อยางใน, O - RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๘ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗×๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา – ส่องวิถี สาย (CARTRIDGE, CALIBER .๕๐, BALL – TRACER LINKED) จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ นัด    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
37 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยาง ตระกูล BTR จำนวน ๓๒ รายการ     ๘ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ตระกูล KrAZจำนวน ๕๑ รายการ     ๘ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างสนับสนุนการซ่อมบำรุงยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน (OPEN END) จำนวน ๘ ชนิดรถ    ๘ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
40 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ กับชิ้นส่วนซ่อมของ ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว จำนวน ๑๕ รายการ, ทองเหลืองแผ่นสำหรับทำจอกปลอกกระสุน จำนวน ๙,๐๓๐ กก. และทองแดงแผ่นสำหรับทำจอกรองลูกกระสุน จำนวน ๒,๐๐๐ ก    ๘ กันยายน ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
41 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) (ขนาด ๑๔.๐๐ – ๒๐) จำนวน ๔๒ เส้น     ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
42 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องพ่นทราย และชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องปั้มลม จำนวน ๒๘ รายการ     ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
43 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน 6x6 MB2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๖๘ รายการ     ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
44 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๕ ขนาด รวม ๑,๑๙๒ เส้น     ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
45 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๕ เครื่อง รวม ๔๒๘ รายการ     ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
46 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๒๑ จำนวน ๑๗ รายการ    ๖ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
47 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถถังหลัก แบบ ๕๗ T-๘๔ Oplot จำนวน ๗ รายการ    ๖ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
48 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์ - ชั่วโมง แบบที่ ๑ จำนวน ๖๒ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
49 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง การจ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ๕ ตัน M816 มีกว้าน จำนวน ๕ คัน    ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
50 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ , เอ ๒ , เอ ๓ จำนวน ๓๒ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง