ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S สนับสนุน ศกบ.อโณทัย จำนวน ๒๙ ราการ    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028 A มีกว้าน จำนวน ๕ รายการ     ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะ แบบสองระบบ จำนวน ๔ ชุด    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๒๔ คัน    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดหา รยบ. พยาบาล 4x4 แบบ 51 (4 เปล) สนับสนุน พบ. จำนวน 16 คัน    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๙ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๔ มิลลิเมตร ชนิเระเบิดต่อสู้รถถัง จำนวน ๕๐๐ นัด    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
11 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๓,๗๑๐ คัน    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
12 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐x๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HE-I) จำนวน ๑๑,๐๐๐ นัด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
13 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถังเบา ๒๑ ขนาด ๗๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ-ส่องวิถี จำนวน ๕๐๐ นัด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกจรวดฝึกสำหรับเครื่องช่วยฝึกยิงจรวดต่อสู้รถถัง M72 จำนวน ๔,๕๐๐ นัด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง-ส่องวิถี จำนวน ๔๓๐ นัด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดอเอนกประสงค์และชนิดอเนกประสงค์-ส่องวิถี (MP&MP-T) จำนวน ๖๐๐ สาย    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
17 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐x๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด-ส่องวิถี (HE-T) จำนวน ๔,๐๐๐ นัด)    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องกระสุนปืนกล ขนาด ๗.๖๒x๕๔ มิลลิเมตร ชนิดแกนเหล็ก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ นัด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
19 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา จัดหาชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับปืนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนลูกกรดยาว ขนาด .๒๒ นิ้ว ชนิดธรรมดา (สำหรับสนามยิงปืน) (CARTRIDGE, CALIBER .22 BALL, LONG RIFLE) จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง - ส่องวิถี (HEAT - T) แบบที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ นัด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
22 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๗ เครื่อง รวม ๓๐๙ รายการ     ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด จำนวน ๑,๘๐๐ นัด    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสขาว จำนวน ๒,๐๐๐ นัด    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสขาว จำนวน ๒,๐๐๐ นัด    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เชื้อปะทุไฟฟ้า จำนวน ๑๓,๐๐๐ ดอก    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
27 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะ จำนวน ๓๐,๐๐๐ นัด    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา - ส่องวิถี สาย จำนวน ๔,๕๐๐ สาย    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐ นัด    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดขว้างรุก จำนวน ๒,๕๐๐ ลูก    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๒๐ รายการ    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒๑ รายการ    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
33 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เอ ๒ จำนวน 28 รายการ    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
34 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๕ รายการ    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๔๓ รายการ    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
36 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน 8 แบบ    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
37 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน 8 แบบ    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๔ รายการ    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมยิง จำนวน ๒๕,๐๐๐ นัด    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
40 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมยิง จำนวน ๒๕,๐๐๐ นัด    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
41 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง - ส่องวิถี (HEAT-T) จำนวน ๓๕๐ นัด    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
42 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรดา ๑๒๔ เกรน จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
43 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสแดง จำนวน ๒,๓๐๐ แท่ง    ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
44 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนลูกซอง จำนวน ๙๐๐ กระบอก    ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
45 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ดินระเบิด ทีเอ็นที ขนาด ๑/๔ ปอนด์ จำนวน ๒๕,๐๐๐ แท่ง    ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
46 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จรวด ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว ชนิดระเบิดครบนัด จำนวน ๕๐๐ นัด    ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
47 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด เอ็ม ๒๙๓ ครบนัด (Cartridge, ๑๒๐ mm. HE M ๒๙๓) จำนวน ๑,๕๐๐ นัด    ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
48 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธ และการบริการทางเทคนิค ฯลฯ จำนวน ๕๐ คัน โดยวิธีFMS    ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
49 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน (๖x๖) สำหรับลากจูง ป. ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๖๑ คัน    ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
50 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (๑๔ รายการ)    ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ