ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
101 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร แบบกะทัดรัด    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
102 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๓ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
103 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มิลลิเมตร แบบที่ 1    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
104 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ระบบปืนกลมินิกัน ชนิด ๖ ลำกล้อง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร จำนวน ๓ รายการ    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
105 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนกล ๓๘ ขนาด ๗.๖๒ มม.    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
106 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร ใช้ประกอบ ปลย. ขนาด 5.56 มิลลิเมตร    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
107 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
108 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๒     ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
109 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน ๑๐ เครื่อง    ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
110 ซื้อยางนอกรถยนต์ (ขนาด 11.00-20 ชนิด ดอกบั้ง 12 ชั้นผ้าใบ) และยางในรถยนต์ (ขนาด 11.00-20) จำนวน ๒ รายการ     ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
111 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๘ จำนวน ๑๕ คัน รวม ๕๙๔ รายการ    ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
112 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๘ จำนวน ๑๕ คัน รวม ๒๐๗ รายการ    ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
113 เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง สป. เพื่อซ่อมปืนใหญ่โบราณและรถบรรทุกกระสุนพร้อมจัดสร้างรถบรรทุกกระสุน และผลิตกระสุนยิงสลุต สำหรับปืนใหญ่โบราณ เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
114 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร จำนวน ๒ รายการ    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
115 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง สป.๕ สาย สพ. จำนวน ๓ รายการ    ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
116 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Bomb Jammer) จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
117 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร แบบที่ ๑    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
118 เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (งบงานการจัดหา สป.5 สาย สพ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
119 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดาพาราเบลลั่ม แบบ Q ๔๑๗๒    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
120 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปลอกกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร แบบชนวนท้ายกระทบแตกพร้อมหลอดดินทวีเพลิง    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
121 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดควัน RP เพิ่มระยะกลาง (RED PHOSPHOROUS ER)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
122 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง จรวด ขนาด ๔๐ มม. ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง แบบ ๖๙ หรือ แบบ พีจี – ๗ (ROCKET- 40 MM. HEAT TYPE 69 OR PG-7)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
123 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ x ๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา – ส่องวิถี สาย (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M ๑๕ A ๒) จำนวน ๒ แผนงาน    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
124 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด-ส่องวิถี    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
125 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ลูกกระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มม. ชนิดระเบิด (PROJECTILE 155 MM. HIGH EXPLOSIVE)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
126 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพิ่มระยะกลาง (HE ER-BT)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
127 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ลูกจรวดฝึกสำหรับเครื่องช่วยฝึกยิงจรวดต่อสู้รถถัง M72    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
128 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ-ส่องวิถี    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
129 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดส่องวิถี (CARTRIDGE, 5.56 MM. TRACER)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
130 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดไม่ประกอบชนวน (CARTRIDGE, 105 MM : HE W/O FUZE)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
131 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒x๓๙ มิลลิเมตร ชนิดส่องวิถี    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
132 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗x๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
133 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖x๔๕ มม. ซ้อมรบ (CARTRIDGE, 5.56 MM. BLANK)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
134 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒x๓๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
135 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐x๑๐๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถี - ทำลายตัวเอง (HEIT-SD)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
136 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มม. แอล ๗๐ ชนิดระเบิดชนวนวิทยุ    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
137 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ชนวนหัวกระทบแตกไว - ถ่วงเวลา M557    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
138 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ดินส่งกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
139 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนพก ขนาด ๑๑ มิลลิเมตร (.๔๕ นิ้ว)    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
140 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง จรวด ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง แบบปรับปรุง    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
141 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
142 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบบรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร แบบที่ ๑    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
143 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๔ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง (CARTRIDGE, 84 mm, HIGH-EXPLOSIVE ANTI - TANK : HEAT)     ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
144 ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มิลลิเมตร ชนิดระเบิด เอ็ม 262 ครบนัด (Cartridge, 81 mm. HE M 262) จำนวน 2,500 นัด    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
145 ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 60 มิลลิเมตร ชนิดระเบิด เอ็ม 261 ครบนัด (Cartridge, 60 mm. HE M 261) จำนวน 1,000 นัด    ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
146 ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด เอ็ม ๒๙๓ ครบนัด (Cartridge, 120 mm. HE M 293) จำนวน ๓,๐๐๐ นัด     ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
147 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2i จำนวน ๑๙ คัน รวม ๘๔๓ รายการ    ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
148 ซื้อยางนอกรถยนต์ และยางในรถยนต์ (ขนาด 9.00-20) จำนวน ๒ รายการ    ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
149 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35A2i จำนวน 19 คัน     ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
150 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง ฯ รวม ๑๓๘ รายการ    ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร