ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๒๔ คัน    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะ แบบสองระบบ จำนวน 4 ชุด    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชุดเครื่องมือประจำรถซ่อมบำรุงสนาม จำนวน ๒ ชุด    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล .๕๐ นิ้ว ชนิดอเนกประสงค์ และชนิดอเนกประสงค์ - ส่องวิถี (MP&MP-T) จำนวน ๖๐๐ สาย    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา – ส่องวิถี สาย จำนวน ๔,๕๐๐ สาย    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (๑๔ รายการ)    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง – ส่องวิถี จำนวน ๔๓๐ นัด    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 48 เอ 5 , เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 3) จำนวน 4 รายการ    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 48 เอ 5 , เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 2) จำนวน 9 รายการ    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกระเบิดขว้างรุก จำนวน ๒,๕๐๐ ลูก    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ    ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
13 วัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด จำนวน ๙ รายการ    ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
14 วัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด จำนวน ๑๑ รายการ    ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด ๗.๖๒ x ๕๔ มิลลิเมตร ชนิดมีแกนเหล็ก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ นัด    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS     ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๘ กระบอก    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด เอ็ม ๒๙๓ ครบนัด (Cartridge, 120 mm. HE M 293) จำนวน ๑,๕๐๐ นัด    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๔ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง จำนวน ๕๐๐ นัด    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกจรวดฝึกสำหรับเครื่องช่วยฝึกยิงจรวดต่อสู้รถถัง M๗๒ จำนวน ๔,๕๐๐ นัด    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐ x ๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด-ส่องวิถี (HE-T) จำนวน ๔,๐๐๐ นัด    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง-ส่องวิถี จำนวน ๓๕๐ นัด    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐ x ๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HE-I) จำนวน ๑๑,๐๐๐ นัด    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง – ส่องวิถี (HEAT-T) แบบที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ นัด    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เชื้อปะทุไฟฟ้า จำนวน ๑๓,๐๐๐ ดอก    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนลูกกรดยาว ขนาด .22 นิ้ว ชนิดธรรมดา (สำหรับสนามยิงปืน) จำนวน 4,500,000 นัด    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
28 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะ จำนวน ๓๐,๐๐๐ นัด    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน 8 แบบ     ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
30 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๙ คัน    ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
31 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๗ เครื่อง รวม ๓๐๙ รายการ     ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
32 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๒๐ รายการ    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
33 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒๑ รายการ    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
34 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๘ รายการ    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
35 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน 2,000 ชุด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๕ รายการ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
37 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด 1 1/4 ตัน ยูนิมอก จำนวน 4 รายการ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
38 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่างๆ จำนวน ๔๓ รายการ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
39 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ดินระเบิด ทีเอ็นที ขนาด ๑/๔ ปอนด์ จำนวน ๒๕,๐๐๐ แท่ง    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา ๑๒๔ เกรน จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสแดง จำนวน ๒,๓๐๐ นัด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
42 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จรวด ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว ชนิดระเบิดครบนัด จำนวน ๕๐๐ นัด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
43 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมยิง จำนวน ๒๕,๐๐๐ นัด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
44 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนลูกซอง จำนวน ๙๐๐ กระบอก    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แอล ๗๐ จำนวน ๑๙ หน่วยยิง    ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
46 ประกาศราคากลาง วัสดุช่วยผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและ ยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (ดินประสิวและอื่นๆ) รวม 39 รายการ    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
48 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถลากจูง ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑๒ คัน    ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑๒ คัน    ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
50 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๙๐ คัน    ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร