ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
451 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
452 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๒    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
453 ซื้อกระจกตรวจค้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
454 เผยแพร่ราคากลาง วัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระสุนยิงสลุต สำหรับปืนใหญ่โบราณ ( อะลูมิเนียมเส้นขนาดต่าง ๆ และอื่นๆ ) รวม 35 รายการ    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
455 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐x๑๐๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถี – ทำลาย ตัวเอง (HEIT-SD)    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
456 เผยแพร่ราคากลาง วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมปืนใหญ่โบราณ และรถบรรทุกกระสุนพร้อมจัดสร้างรถบรรทุกกระสุน ( ไม้เนื้อแข็งขนาดต่างๆ และอื่นๆ ) รวม ๖๖ รายการ    ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
457 เผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๒ หมายเลข C๕/๗ จำนวน ๑ เครื่อง     ๑ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
458 เผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดระบบไฟฟ้า หมายเลข ๑๓๙, เครื่องเผาปากปลอก ก.ปล. หมายเลข C๕/๖๒ และ เครื่องรวมแกนลูกกระสุน หมายเลข B๕/๒๒ รวม ๓ เครื่อง    ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
459 เผยแพ่ราคากลาง ซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ (กรดกำมะถันและอื่นๆ) รวม ๒๖ รายการ     ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
460 เผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ หมายเลข M 76 จำนวน 1 เครื่อง     ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
461 เผยแพร่ราคากลาง ดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่แบบเม็ดทรงกลมสำหรับก.ปล. ( Propellant Spheroidal Double Base For Small Arms Cartridge ) จำนวน 8,000 กก.     ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
462 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่แบบเม็ดทรงกลมสำหรับก.ปล. ( Propellant Spheroidal Double Base For Small Arms Cartridge ) จำนวน 8,000 กก.     ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
463 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่แบบเม็ดทรงกลมสำหรับก.ปล. ( Propellant Spheroidal Double Base For Small Arms Cartridge ) จำนวน 8,000 กก.     ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
464 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อ สป.5 สาย สพ. จำนวน 3 รายการ    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
465 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ-ส่องวิถี    ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
466 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Bomb Jammer) จำนวน 1 เครื่อง    ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
467 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนพก ขนาด ๙x๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดาพาราเบลลั่ม แบบ Q 4172    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
468 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร แบบที่ ๑    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
469 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗x๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M 15 A 2)    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
470 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๔ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง (CARTRIDGE, 84 MM. HIGH-EXPLOSIVE ANTI-TANK : HEAT)    ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
471 จ้างผลิต/ประกอบ รยบ.ขนาดเบา 4x4 จำนวน 3 รายการ    ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
472 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด-ส่องวิถี    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
473 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปลอกกระสุนปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร แบบชนวนท้ายกระทบแตกพร้อมหลอดดินทวีเพลิง    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
474 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกกระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด (PROJECTILE 155 MM.HIGH EXPLOSIVE)    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
475 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชนวนหัวกระทบแตกไว-ถ่วงเวลา M557    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
476 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ดินส่งกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
477 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนพก ขนาด ๑๑ มิลลิเมตร (.45 นิ้ว)    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
478 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดควัน RP เพิ่มระยะกลาง (RED PHOSPHOROUS ER)    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
479 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒X๓๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
480 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒X๓๙ มิลลิเมตร ชนิดส่องวิถี    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
481 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
482 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพิ่มระยะกลาง (HE ER-BT)    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
483 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖x๔๕ มม. ซ้อมรบ (CARTRIDGE, 5.56 MM. BLANK)    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
484 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗x๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
485 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดส่องวิถี (CARTRIDGE, 5.56 MM. TRACER)    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
486 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จรวด ขนาด ๔๐ มม. ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง แบบ ๖๙ หรือ แบบ พีจี – ๗ (ROCKET- 40 MM. HEAT TYPE 69 OR PG-7)     ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
487 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จรวด ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถังแบบปรับปรุง    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
488 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มม. แอล ๗๐ ชนิดระเบิดชนวนวิทยุ    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
489 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดไม่ประกอบชนวน (CARTRIDGE, 105 MM : HE W/O FUZE)    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
490 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดสังหาร    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
491 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกจรวดฝึกสำหรับเครื่องช่วยฝึกยิงจรวดต่อสู้รถถัง M72    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
492 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง สป. ๕ สำหรับสนับสนุนรถ BTR    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
493 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร แบบที่ ๑    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
494 ซื้อยางนอกรถยนต์ และยางในรถยนต์ (ขนาด 9.00-20) จำนวน ๒ รายการ    ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
495 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2i จำนวน ๑๙ คัน รวม ๘๔๓ รายการ     ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
496 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๓ เอ ๑ W/W จำนวน ๑๑ คัน    ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
497 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35A2i จำนวน ๑๙ คัน    ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
498 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง ฯ รวม ๑๓๘ รายการ    ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
499 ซื้อแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ความจุ 100 แอมแปร์ – ชั่วโมง) (แบบ 6TN ฝาเดี่ยว) ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 ให้เป็นแบบ M35 A2I รวม ๑๙ คัน จำนวน ๑ รายการ     ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
500 ซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด    ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา