ประกาศ TOR
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR ประกวดราคาจ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล 30 แบบ 85) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 106 คัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 30,623,400.-บาท
อีเมลล์ procsec1_ord@rta.mi.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-2241-4808
ที่อยู่ของหน่วยงาน กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
53 ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เอกสารแนบ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
15663918711.pdf
15663918712.pdf
15663918713.pdf
15663918714.pdf
15663918715.pdf
๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี