ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๓๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา จำนวน ๓,๕๔๗,๐๐๒ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ    ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปืนกลมินิกัน ชนิด ๖ ลำกล้อง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.พยาบาล 4x4 แบบ 51 (4 เปล) และชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาดเบา 4x4 แบบต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ X ๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M ๑๕ A ๒) จำนวน ๓ แผนงาน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบะพลาสติก สำหรับคลัง สป. จำนวน ๑๑,๘๐๒ อัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ และอื่นๆ ) รวม ๙๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้ออ่อน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถเกราะ วี-๑๕๐ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน แบบ OPEN END โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลซ. เรมิงตัน 870 รวม 44 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางนอก-ยางใน ชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 รายการ    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวัดสารแบบไดโอดแอเรย์ (Diode Array Detector) ของเครื่องตรวจความถาวรของดินส่งกระสุนและวัตถุระเบิด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถปฎิบัติการตรวจค้นบุคคลและวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗x๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M ๑๕ A ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ แบบ ๘๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 106 คัน    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สป. เพื่อผลิตดาบปลายปืน M๙ พร้อมฝักดาบสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหนบฯ และอื่นๆ ) รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( เหล็กกล้าเส้นกลมและอื่นๆ ) รวม ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งอาคารคลัง สป.๕ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องแต่งกายสำหรับช่างซ่อม สนับสนุนงานซ่อม แท่นปืนใหญ่โบราณ สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( ชุดปฏิบัติงานช่างทั่วไป และอื่น ๆ ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้น นายพล ( กระบี่พร้อมฝักฯ และกล่องบรรจุฐานทำด้วยไม้สัก จำนวน ๒๖๘ ชุด ) รวม ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้น นายพล ( กระบี่พร้อมฝักฯ และกล่องบรรจุฐานทำด้วยไม้สัก จำนวน ๒๖๘ ชุด ) รวม ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบหลักเพื่อผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( วัสดุโกลนลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ และ ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑, เอ ๒ ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องเล็งพาโนรามิค สำหรับปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๖ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยเล็งและอุปกรณ์ชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ ที่ใช้ในการผลิต และสนับสนุนการผลิตในกรณีเร่งด่วน ( เกจวัดความดันแก๊สและอื่นๆ ) รวม ๑๓ รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.5 ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ จำนวน 3 หน่วย รวม 39 คลัง พื้นที่รวม 37,557 ตร.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การแลกเปลี่ยนโครงยางนอกรถยนต์ชำรุด กับยางนอกรถยนต์ใหม่ (ขนาด ๗.๕๐ – ๑๖ ดอกยางไม่กำหนดทิศทาง ๘ ชั้นผ้าใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสป. สำหรับใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. (ซ้อมรบ) สนับสนุน สพ.ทอ. จำนวน ๕๐๐ นัด ( ดินประสิวฯ และอื่นๆ ) รวม ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงหลังคากันลมสำหรับติดตั้งบน รยบ.ขนาด ๓/๔ ตัน M๓๗ B๑ จำนวน ๑๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
43 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุประกอบยางนอกรถยนต์ สนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๑๐ ขนาด รวม ๘,๗๖๓ เส้น (จำนวน ๑๐ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก    ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑๖๐ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่๑) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๕ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ Glock จำนวน ๑๐๐ กระบอก    ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการปฎิบัติการในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (MOUT) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต/ประกอบ รยบ.ขนาดเบา 4x4 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๔ กันยายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์