ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า MB๓๘๕๐ AS จำนวน ๘ คัน    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ. ๕ ตัน M๑๐๘๕ (FMTV) จำนวน ๖ คัน    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน U๒๔๕๐L (๖x๖) มีกว้าน จำนวน ๑๓ คัน    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๒๘A มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๙๐ แอมแปร์ – ชั่วโมง (พร้อมน้ำกรด) จำนวน ๘๐ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนซ่อมระบบไฟฟ้าของ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ขนาด ๓ ซม. x ๖ ซม. x ๒.๐๐ ม.) จำนวน ๒๔๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องพ่นทราย และชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องปั้มลม จำนวน ๒๘ รายการ     ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์ - ชั่วโมง แบบที่ ๑ จำนวน ๖๒ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. TAVOR TAR๒๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO-RING ยางนอกรถยนต์ ขนาด ๓๖๕/๘๐R๒๐ สำหรับ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๖๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน 6x6 MB2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๖๘ รายการ     ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์ รถสายพานลำเลียงพล M113 A2 จำนวน ๑๓ เครื่อง     ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V-๑๕๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
516 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ของ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง รวม ๔๗ รายการ    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
517 ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๕ รายการ    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๓๖๒ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพและ รมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก ( ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ) รวม ๗๒ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่องานด้านธุรการสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องยนต์รถเกราะ V-150 จำนวน ๕ เครื่อง    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นไม้อัดขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๑๒ กระป๋อง    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB 2028 A มีกว้าน จำนวน ๒๘ รายการ     ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือนไมล์และจ้างซ่อมหม้อน้ำ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘A มีกว้าน จำนวน ๒ รายการ    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์ - ชั่วโมง จำนวน ๑๕ หม้อ     ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔๘ รายการ     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๒ รายการ    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์และน้ำยาเคลือบท่อไอเสียชนิดทนความร้อน (สีบรอนซ์) จำนวน ๒ รายการ     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน TATA จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางใน, O-RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๖ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔๗ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมสร้างรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถพ่วงบรรทุกน้ำ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน จำนวน ๑๔ คัน รวม ๘๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๓๐ คัน รวม ๑๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย ( FILTER AIR 24*12*2 CARDBOARD ฯ และ ขดลวดทำความร้อน) รวม ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้ามปืนเล็กยาวM๑๖ (ชนิด ๒ Cavities) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
540 ซื้อยางนอกและยางใน ขนาด 9.00R20 จำนวน ๒ รายการ    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
541 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E จำนวน ๑ รายการ     ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
542 วัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-45 จำนวน ๓๓ รายการ     ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
544 จ้างผลิตแม่พิมพ์ปั๊มแผ่นอะลูมิเนียมในประกับรองมือ ปืนเล็กยาว M๑๖ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (ทินเนอร์สำหรับสีพ่นฯ และอื่นๆ) รวม ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
546 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม (สกรูหัวผ่าเกลียวตลอดฯ และอื่นๆ ) รวม ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้างและอื่นๆ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( ETHYL ALCOHOL ) ( บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๔ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล