ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางใน และ O - RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ รายการ    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากเพชรบดลิ้น และอื่น ๆ จำนวน ๔๒ รายการ (ที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมฝาสูบเครื่องยนต์ จำนวน ๓๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
508 จ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน M.๑๐๘๙ (FMTV) จำนวน ๑๙ คัน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
509 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๓ เอ ๑ W/W จำนวน ๑๘ คัน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ เอ็ม ๔๘ เอ ๕, โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ เอ็ม ๔๘ เอ ๕, โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์เพื่อผลิตดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม ๙ พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ (วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืนแบบ M๙ และอื่นๆ) รวม ๑๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
513 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์และอื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๕๙ รายกา    ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐ x ๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HE-I) จำนวน ๗,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
517 จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC ๖๐ TH๓ พร้อมติดตั้งลาดสะพาน จำนวน ๑๐ คัน    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ยุทธวิธีกลาง ชนิดกู้ซ่อม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างหน้าคอนแทก และอื่น ๆ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
520 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ     ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทรายน้ำ และอื่น ๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถถังหลัก VT-๔ จำนวน ๑๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
525 ซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดหลอดไฟแนวนอน ขนาด ๘๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง     ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก และอื่น ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
533 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๒) รายการ WZ๕๓๔.๑๒.๐๗ TIRE จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์-ชั่วโมง โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๒๕๔ หม้อ     ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
539 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ     ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๒๙ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ ๕๖ จำนวน ๖ กระบอก จำนวน ๕๙ รายการ    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๗๔ รายการ    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ และอื่น ๆ    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑,๒๐๐ กระป๋อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
548 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๒ ,เอ็ม ๒ เอ ๒ จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๔๗ รายการ    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสร้างกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๐ กล้อง จำนวน ๓ รายการ    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง