ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะแผ่นแบบกิลโลติน เครื่องหมายการค้า SGE หมายเลขเครื่อง (S/N) ๑๐๐๒๑๕ แบบ SHS-C ๖/๔๐ หมายเลขทะเบียน ๒ ? ๑๘๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ -ชั่วโมง) (แบบ ๖TN ฝาเดี่ยว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก (ขนาด ๑๒ โวลต์) ๖๖ แอมป์ ? ชม. พร้อมน้ำกรดผสม จำนวน ๗๔๔ ลิตร รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเรือนไมล์และจ้างซ่อมหม้อน้ำ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘ A มีกว้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการพ่นสีภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุรายการดำเนินกรรมวิธีจัดหา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทุ่นอาเมเจอร์มอเตอร์สตาร์ทพร้อมซองแปรงถ่าน และจ้างซ่อมทุ่นโรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U๑๑๐๐ L/๒๙ (๔x๔) รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัดยางต่าง ๆ รายการ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างปรนนิบัติบำรุง หม้อน้ำผลิตไอน้ำชนิดแนวนอน ขนาด ๒๕๐ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหม้อน้ำและจ้างซ่อมถังน้ำมันเชื้อเพลิง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U๑๑๐๐ L/๒๙ (๔x๔) จำนวน ๒๕ คัน รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม รยบ. ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘ A มีกว้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ จำนวน ๑๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันไฮดรอลิก ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปนร. ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ และ ซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้าและ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการดำเนินกรรมวิธีและตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ ? ชั่วโมง) (แบบ ๖TN ฝาเดี่ยว) และแบตเตอรี่ แบบ ๒HN (ความจุ ๔๕ แอมแปร์ ? ชั่วโมง) (แบบ ๒HN) ใช้ในงานซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผลิตยางหุ้มท้ายกระสุน (RUBBER BOOT) ของ ก.ปกค. ๑๕๕ มม. รบ. เพิ่มระยะไกล (ERFB - BB) ให้กับ คส.สพ.ทบ. จำนวน ๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑ คัน รวม ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๑๒ โวลท์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์ - ชั่วโมง (พร้อมน้ำกรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
681 ประกาศผู้ชนะซื้อไม้อัดยางขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
682 ประกาศผู้ชนะซื้อยางในรถยนต์ (ขนาด ๑๔.๐๐ - ๒๐ พร้อมที่เติมลมแบบสั้น, ข้อต่ออ่อนเติมลม,และยางรอง) รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
684 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
686 ประกาศซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ (ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ (ตามวงรอบ) ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
687 ประกาศซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินการพ่นสี รยบ. ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
688 ซื้อไม้เนื้อแข็ง ใช้ในงานซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก รวม ๒๕ คัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
690 ประกาศซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
692 ประกาศซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
693 ประการผู้ชนะซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๗.๐๐ – ๑๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
694 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
695 จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน     ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
696 จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง ที่ใช้ในงานซ่อมสร้าง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๒ รายการ    ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยกขน ( รับน้ำหนัก ๑ ตัน ยกสูงได้ ๒.๕ เมตร ) จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบี่ นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๕๖ ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
699 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากสแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน ๖ คัน     ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ท่อจรวด ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว FZ๒๒๐ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร