ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ๑ ตัน เอ็ม ๖๐๑ รวม ๒ คัน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ ๒๐) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องอบโครงยางสำเร็จรูป ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะแผ่นแบบกิลโลติน เครื่องหมายการค้า SGE หมายเลขเครื่อง (S/N) ๑๐๐๒๑๕ แบบ SHS-C ๖/๔๐ หมายเลขทะเบียน ๒ ? ๑๘๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ -ชั่วโมง) (แบบ ๖TN ฝาเดี่ยว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก (ขนาด ๑๒ โวลต์) ๖๖ แอมป์ ? ชม. พร้อมน้ำกรดผสม จำนวน ๗๔๔ ลิตร รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเรือนไมล์และจ้างซ่อมหม้อน้ำ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘ A มีกว้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการพ่นสีภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุรายการดำเนินกรรมวิธีจัดหา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทุ่นอาเมเจอร์มอเตอร์สตาร์ทพร้อมซองแปรงถ่าน และจ้างซ่อมทุ่นโรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U๑๑๐๐ L/๒๙ (๔x๔) รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัดยางต่าง ๆ รายการ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างปรนนิบัติบำรุง หม้อน้ำผลิตไอน้ำชนิดแนวนอน ขนาด ๒๕๐ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหม้อน้ำและจ้างซ่อมถังน้ำมันเชื้อเพลิง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U๑๑๐๐ L/๒๙ (๔x๔) จำนวน ๒๕ คัน รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม รยบ. ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘ A มีกว้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ จำนวน ๑๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันไฮดรอลิก ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปนร. ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ และ ซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้าและ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการดำเนินกรรมวิธีและตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ ? ชั่วโมง) (แบบ ๖TN ฝาเดี่ยว) และแบตเตอรี่ แบบ ๒HN (ความจุ ๔๕ แอมแปร์ ? ชั่วโมง) (แบบ ๒HN) ใช้ในงานซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผลิตยางหุ้มท้ายกระสุน (RUBBER BOOT) ของ ก.ปกค. ๑๕๕ มม. รบ. เพิ่มระยะไกล (ERFB - BB) ให้กับ คส.สพ.ทบ. จำนวน ๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑ คัน รวม ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๑๒ โวลท์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์ - ชั่วโมง (พร้อมน้ำกรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1087 ประกาศผู้ชนะซื้อไม้อัดยางขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1088 ประกาศผู้ชนะซื้อยางในรถยนต์ (ขนาด ๑๔.๐๐ - ๒๐ พร้อมที่เติมลมแบบสั้น, ข้อต่ออ่อนเติมลม,และยางรอง) รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1090 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1092 ประกาศซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ (ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ (ตามวงรอบ) ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1093 ประกาศซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินการพ่นสี รยบ. ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1094 ซื้อไม้เนื้อแข็ง ใช้ในงานซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก รวม ๒๕ คัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1096 ประกาศซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้เนื้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1098 ประกาศซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1099 ประการผู้ชนะซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๗.๐๐ – ๑๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1100 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร