ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสียหายจากการระเบิดอาคารคลัง สป.๕ ของคลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ. โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด, หล่อลื่นและป้องกันสนิม (CLP) (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๑๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ 1) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจหาวงจรการจุดระเบิดและโลหะระยะไกล จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเจาะรูลำกล้อง หมายเลข ๘๕๔ จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเจาะรูลำกล้อง หมายเลข ๘๕๔ จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทำหมายเลขและตราสัญลักษณ์ จำนวน ๑ เครื่อง     ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดทำกลองมโหระทึกจำลองและฐานแท่นปืนใหญ่โบราณจำลอง สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ไม้เนื้อแข็งขนาด ๓” X ๓” X ๒.๕๐ ม. และอื่นๆ ) รวม ๒๒ รายการ    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว แบบ ๒ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนกล ๓๘ ขนาด ๗.๖๒ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๓ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กกล ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครื่องควบคุมการยิง รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทำความสะอาดปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร และ ขนาด 11 มิลลิเมตร จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประทัด จำนวน ๒ แผนงาน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การแลกเปลี่ยนเศษซากแบตเตอรี่ชำรุด กับแบตเตอรี่ แบบ 6TN (ฝาเดี่ยว) (พร้อมน้ำกรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดควัน RP เพิ่มระยะกลาง (RED PHOSPHOROUS ER) โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร แบบกะทัดรัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๔ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.๕ สำหรับสนับสนุนรถ BTR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
125 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๙ รายการ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดสังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มม. แอล ๗๐ ชนิดระเบิดชนวนวิทยุ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลอกกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร แบบชนวนท้ายกระทบแตกพร้อมหลอดดินทวีเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด-ส่องวิถี โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ใช้ประกอบ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ-ส่องวิถี โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกกระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มม. ชนิดระเบิด (PROJECTILE ๑๕๕ MM. HIGH EXPLOSIVE) โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ (กรดกำมะถันและอื่นๆ) รวม ๒๖ รายการ    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์เฉพาะกาล (ตรวจการณ์) จำนวน ๔ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐x๑๐๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถี - ทำลายตัวเอง (HEIT-SD) โดยวิธีคัดเลือก    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นหน่วย หมายเลข 1 ทั่วไป จำนวน 2 ชุด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดระบบไฟฟ้า หมายเลข ๑๓๙, เครื่องเผาปากปลอก ก.ปล. หมายเลข C๕/๖๒ และ เครื่อง รวมแกนลูกกระสุน หมายเลข B๕/๒๒ รวม ๓ เครื่อง    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๒ หมายเลข C๕/๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙x๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดาพาราเบลลั่ม แบบ Q ๔๑๗๒ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกตรวจค้น จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจรวด ขนาด ๔๐ มม. ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง แบบ ๖๙ หรือ แบบ พีจี - ๗ (ROCKET- ๔๐ MM. HEAT TYPE ๖๙ OR PG-๗) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชนวนหัวกระทบแตกไว้ - ถ่วงเวลา M๕๕๗ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินส่งกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจรวด ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถังแบบปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดไม่ประกอบชนวน (CARTRIDGE, ๑๐๕ MM HE W/O FUZE) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมปืนใหญ่โบราณ และรถบรรทุกกระสุนพร้อมจัดสร้างรถบรรทุกกระสุน ( ไม้เนื้อแข็งขนาดต่างๆ และอื่นๆ ) รวม ๖๖ รายการ    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพิ่มระยะกลาง (HE ER-BT) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗x๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี