ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร (ดอกกัดฯ และอื่นๆ) รวม ๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถถังหลัก VT-๔ จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุและเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมกระบี่นายทหาร (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบ และอื่นๆ) รวม ๗๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
254 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M203 (ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ) รวม ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สนับสนุนงานบูรณาการปรับการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย (สป. สาย สพ.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
257 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ ขนาด รวม ๑,๕๔๒ เส้น โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดยิง ขนาด ๗๖ มิลลิเมตร ชนิดควัน (CARTRIDGE. ๗๖ MM. SMOKE GRENADE) จำนวน ๑,๑๐๔ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES - BENZ จำนวน ๘ ชนิดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมสร้างรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ระบบสายพานแบบต่างๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางใน, O - RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๕ รายการ     ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๒๘ รายการ    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
265 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มอัดจานท้ายกระสุน หมายเลข ๗/๑๕๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น ( กราไฟท์ฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
267 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
268 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ หมายเลขทะเบียน 8738 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน รุ่น STI ๕๔-๑๐.๕ UE พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๘ คัน    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
270 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๒๘ คัน รวม ๑๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระสุนไฟฟ้า ขนาด .๕๐ นิ้ว (water cannon) (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางศิริรัตน์  ขำศรี
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มิลลิเมตร ชนิดควันขาวไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ (CARTRIDGE ๘๑ mm. SMK-TTC) จำนวน ๒,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๕ ขนาด รวม ๗๑๐ เส้น โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในรายการผลิตกระสุนไฟฟ้าขนาด .๕๐ นิ้ว (water cannon) (สควิป ไฟฟ้า (ELECTRIC SQUIB) และอื่นๆ) รวม ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC และวัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ , เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ ( Quick Exhaust ๑๔ (วาล์วลม) และอื่นๆ) รวม ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
277 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ,เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Inkjetฯ และอื่นๆ ) รวม ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
278 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔๗ รายการ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
279 ซื้อวัสดุสำหรับบันทึกและรายงานผลผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๒ รายการ    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V - 150 โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
283 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔๗ รายการ    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
284 จัดซื้อวัสดุสำหรับบันทึกและรายงานผลผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๒ รายการ    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิด และขนาดต่างๆ จำนวน ๑๘ เครื่อง    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V - ๑๕๐ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๒๑ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
288 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เรื่องซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๒๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ น.สรสริน  แสงสุชล
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ น.สรสริน  แสงสุชล
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ รวม ๕๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ จรวดหลายลำกล้อง ขนาด ๑๒๒ มม. SR๔ จำนวน ๑๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ขนาด ๔๐ มม. L๗๐ (LVS) จำนวน ๑๐๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐิ์แท่น
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังเหล็กบรรจุสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๕๐ ลัง โดยวิธีคัดเลือก    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ , เอ ๔ จำนวน ๗๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐิ์แท่น
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังเหล็กบรรจุสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๕๘ ลัง โดยวิธีคัดเลือก    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
298 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่างๆ จำนวน ๑๔๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ท.ขจรยศ  ศรีภักดี
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม รถพ่วงบรรทุกน้ำ ขนาด ๑ ๑-๒ ตัน จำนวน ๕ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา