ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.๕ สำหรับสนับสนุนรถ BTR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
53 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๙ รายการ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดสังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มม. แอล ๗๐ ชนิดระเบิดชนวนวิทยุ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลอกกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร แบบชนวนท้ายกระทบแตกพร้อมหลอดดินทวีเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด-ส่องวิถี โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ใช้ประกอบ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ-ส่องวิถี โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกกระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มม. ชนิดระเบิด (PROJECTILE ๑๕๕ MM. HIGH EXPLOSIVE) โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ (กรดกำมะถันและอื่นๆ) รวม ๒๖ รายการ    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์เฉพาะกาล (ตรวจการณ์) จำนวน ๔ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐x๑๐๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถี - ทำลายตัวเอง (HEIT-SD) โดยวิธีคัดเลือก    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นหน่วย หมายเลข 1 ทั่วไป จำนวน 2 ชุด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดระบบไฟฟ้า หมายเลข ๑๓๙, เครื่องเผาปากปลอก ก.ปล. หมายเลข C๕/๖๒ และ เครื่อง รวมแกนลูกกระสุน หมายเลข B๕/๒๒ รวม ๓ เครื่อง    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๒ หมายเลข C๕/๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙x๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดาพาราเบลลั่ม แบบ Q ๔๑๗๒ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกตรวจค้น จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจรวด ขนาด ๔๐ มม. ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง แบบ ๖๙ หรือ แบบ พีจี - ๗ (ROCKET- ๔๐ MM. HEAT TYPE ๖๙ OR PG-๗) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชนวนหัวกระทบแตกไว้ - ถ่วงเวลา M๕๕๗ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินส่งกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจรวด ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถังแบบปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดไม่ประกอบชนวน (CARTRIDGE, ๑๐๕ MM HE W/O FUZE) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมปืนใหญ่โบราณ และรถบรรทุกกระสุนพร้อมจัดสร้างรถบรรทุกกระสุน ( ไม้เนื้อแข็งขนาดต่างๆ และอื่นๆ ) รวม ๖๖ รายการ    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพิ่มระยะกลาง (HE ER-BT) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗x๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกจรวดฝึกสำหรับเครื่องช่วยฝึกยิงจรวดต่อสู้รถถัง M๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดส่องวิถี (CARTRIDGE, ๕.๕๖ MM. TRACER) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖x๔๕ มม. ซ้อมรบ (CARTRIDGE, ๕.๕๖ MM. BLANK) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระสุนยิงสลุต สำหรับปืนใหญ่โบราณ ( อะลูมิเนียมเส้นขนาดต่างๆ และอื่นๆ ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระสุนยิงสลุต สำหรับปืนใหญ่โบราณ ( อะลูมิเนียมเส้นขนาดต่างๆ และอื่นๆ ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่แบบเม็ดทรงกลมสำหรับ ก.ปล. จำนวน ๘,๐๐๐ กก.    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ หมายเลข M 76 จำนวน 1 เครื่อง    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. ๕ สาย สพ. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Bomb Jammer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร แบบที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ x ๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา - ส่องวิถี สาย (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M ๑๕ A ๒) จำนวน ๒ แผนงาน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร แบบที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การแลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่าง ๆ กับชิ้นส่วนซ่อมรถถังและรถสายพานแบบต่าง ๆ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๑๑ มิลลิเมตร (.๔๕ นิ้ว) โดยวิธีคัดเลือก    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ ( หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบ INKJET และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ) รวม ๓๔ รายการ     ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
94 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35A2i จำนวน 19 คัน     ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับพิมพ์กระสุน (๙๑๕๕E INK-BLACK - ๘๑๕๘ ADDITIVE) รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒x๓๙ มิลลิเมตร ชนิดส่องวิถี โดยวิธีคัดเลือก    ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒x๓๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา โดยวิธีคัดเลือก    ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน สำหรับลากจูงระบบอาวุธ ปตอ. ขนาด ๓๕ มิลลิเมตร (ประเภทลำกล้อง) และเครื่องควบคุมการยิง SKYGUARD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ แบบเคลื่อนที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจหาวงจรการจุดระเบิดและตรวจโลหะระยะไกล จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง