ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
51 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนล์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6x4 จำนวน ๕ คัน    ๗ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
52 จ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๕ คัน    ๑ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
53 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๓๐ มีกว้าน จำนวน ๖ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
54 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน)    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
55 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน U๒๔๕๐L (๖x๖) มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
56 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60 – TH3 จำนวน ๑๐ คัน    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
57 วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ ( กระดาษทรายเบอร์ ๑ และอื่นๆ ) รวม ๑๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
58 วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม ๑๘๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันชนิดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ     ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาด ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยคลัง สป.5 (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑, เอ ๒ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๓,๓๐๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๗ เเบบ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อกล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๒ เอ ๒ จำนวน ๑๕ กล้อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (กคสป.สพ.ทบ.) รวม ๕๓ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง    ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
68 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๐๗ รายการ    ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชุบแข็งระบบเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไลน์ชุบแข็งเฉพาะที่ของเหล็กชิ้นงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้สลัด T.N.R. หมายเลข TZ-๕๖๘๒๖ และเครื่องอื่นๆ ) รวม ๗ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อมและแม่พิมพ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( FILTER AIR ๒๔*๑๒*๒ CARDBOARDฯ, ขดลวดทำความร้อนและอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัด    ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตตัวกระบี่นายทหาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อกระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ x ๗๐ มิลลิเมตร) (๓๐๐ เกรน) จำนวน ๑๐,๐๙๘ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อกระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ x ๗๐ มิลลิเมตร) (๓๐๐ เกรน) จำนวน ๑๐,๐๗๒ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนรายการผลิตลำกล้อง ปลย. M ๑๖ A ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ลำกล้อง ( เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้องฯ และอื่นๆ ) รวม ๘๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์เตาชุบแข็ง (Chamber Furnace) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อม สป. สาย สพ. ของหน่วย สพ. สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป จำนวน ๘ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดอากาศหมายเลข ๘๑๐ และเครื่องกลึงควบคุมด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ CNC รวม ๑๐ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก (กรดกำมะถัน และอื่นๆ ) รวม ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ , เครื่องจักรใน โรงงานผลิตอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย สป.๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุง ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)     ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๓) รายการ YW531H.26.42 VOLTAGE REGULATOR จำนวน ๕๐ EAโดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๒) รายการ WZ๕๓๔.๑๒.๐๗ TIRE จำนวน ๑๘๕ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่าง ๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๗ ชนิดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
93 ซื้อน้ำมันเครื่องจักรสนับสนุนงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๓๖ รายการ    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
94 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม ๒๖๕ รายการ    ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
96 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๓ รายการ    ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีจัดหา(กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุง เครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด ( เลื่อยตัดเหล็กและอื่นๆ ) รวม ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
100 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ     ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร